egyetemi tanár, az MTA doktora
kultúrtörténész

monok.istvan @ szte.hu

www.monokistvan.hu

könyvtörténet, könyvtártörténet
magyarságtudomány
magyar és európai művelődéstörténet

Tanulmányok, fokozatszerzés
2011  az MTA doktora, történettudomány
2011  habilitáció, SZTE BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola
 1992 kandidátus, irodalomtudomány
1987  könyvtáros (ELTE)
1983  egyetemi doktori (JATE BTK)
1982  magyar-történelem szakos középiskolai tanár, latin speciális képzéssel
Díjak, ösztöndíjak
2020  Klaniczay Tibor-díj
 2016 Tudományos Publikációs Díj (Eszterházy Károly Főiskola)
2015  HUNGARNET Díj
2014  MTA Akadémiai jutalomérem
2011  Széchenyi-díj
2010  Kálvin Emlékérem (Magyarországi Református Egyház)
 2009 Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
2009  Gróf Mikó Imre Emlékérem (Kolozsvár) 
2008  Diploma of Excellence (National Library of Romania, Bucureşti)
2006  Universitatea Alba Iulia, emlékplakett
2005  Gróf Mikó Imre Emléklap (Kolozsvár)
2004  Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana 
2004  Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres de la République Française
2002  Bolyai-díj (Bolyai János Alapítvány)
2001  Tudással Magyarországért emlékplakett
1988  Miniszteri Dicséret
Projektek
2019–2023  Levelek, könyvek, kincsek: Esterházy Pál barokk udvarának emlékei, OTKA 
2015–2018  A kincstártól a könyvtárig: tanulmányok Esterházy Pálról, udvari kultúrájáról és mecenatúrájáról, OTKA 
2012–2014  A kulturális örökség digitális átalakulása, TÁMOP 
2012–2014  Adattechnológia alkalmazása speciális bölcsészettudományi területen - Szuperszámítógép a nemzeti virtuális laboratórium, TÁMOP 
2004  A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei és kézirata, OSZK, NKA, MEH, TÁMOP 
2002  Bibliotheca Corviniana Digitalis, OSZK, UNESCO, EU 
2000  Bibliotheca Eruditionis, OM, IKTA, OSZK 
1999–2000  Régi magyar olvasmányok virtuális könyvtára, NIIF, IKTA 
1997–2000  A Kárpát-medence humanistái, OTKA, BALATON, IST 
1994–1998  Kora újkori iratrepertóriumok, OTKA 
1992–1998  A kora újkori Magyarország olvasmányainak számítógépes adatbankja, OTKA 
1992–1999  Az európai könyvkultúra és Magyarország. Szakirodalmi szöveggyűjtemények összeállítása és kiadása, Pro cultura renovanda Hungaria, PHARE
 1991–1993 A Kárpát-medence kora újkori művelődése. Oktatás és kutatás, MTA-SOROS Alapítvány 
1988–1999  A 16-17. század magyarországi olvasmányai, MKM, OM
Publikációk és idézettség (MTMT)
 Publikációk és idézések listája az MTMT-ben
Monográfiák
2020  A humanizmus és a protestantizmus áttűnései a Magyar Királyság és Erdély olvasmányműveltségében. Budapest–Eger: Kossuth–Eszterházy Károly Egyetem 
2019  The Cultural Horizon of Aristocrats in the Hungarian Kingdom: Their Libraries and Erudition in the 16th and 17th Centuries. Wien: Praesens Verlag 
2018  A hagyományos világ átváltozásai. Tanulmányok a XVIII. századi magyarországi könyvtárak történetéhez. Budapest-Eger: Kossuth Kiadó,–EKF 
2012  A művelt arisztokrata. A magyarországi főnemesség olvasmányai a XVI-XVII. században. Budapest-Eger: Kossuth Kiadó–EKF
2011  Les bibliothèques et la lecture dans le Bassin des Carpates 1526-1750. Paris: Champion (Bibliothèque d'Études de L'Europe Centrale. Vol. 4.) 
 2003 A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. (Társszerző: Madas Edit.) Budapest: Balassi Kiadó 
1998  A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig. (Társszerző: Madas Edit.) Budapest: Balassi Kiadó
Tudományszervezés
 2017– Evangélikus Országos Gyűjtemények, Országos Igazgatótanács, elnök
2016–2017  Elaboration of a Concept for a European Academies Internet Gateway, Advisory Board
2015–  MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság
2015–  MTA Publikációs Elnöki Bizottság
2014–2016  MTA Kitüntetési Bizottság
2014–  Bibliotheca Apostolica Vaticana, BAVIC tudományos tanács
2013–  MTA Könyv- és folyóirat kiadás támogató bizottság
2013–2016  MTA Elnökség választott tagja
2013–  Országos Könyvtári Kuratórium
2012–2017  Strasbourg, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár, Tudományos Tanács
 2010–2016 ELTE, Centre des Hautes Études de la Renaissance, Reneszánsz tanulmányok MA védnöki testület
2010–2012  Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága, Magyar-Orosz Fórum, értelmiségi párbeszéd bizottság 
2010–2017  MTA Irodalomtudományi Bizottság 
2010–2016  Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár (Kolozsvár), Tudományos Tanács 
2010–2016  MTA Közgyűlési képviselő
2009–2016  Rudomino, Összorosz Állami Idegennyelvű Könyvtár (Moszkva), Tudományos Tanács
2009–2012  Világemlékezet Magyar Nemzeti Bizottsága, elnök 
2009  Vizsolyért Alapítvány, kuratórium
2008–2009  Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Bizottsága
2007–2012  Magyar Nyelv Múzeuma, kuratórium 
2006–2011  Szegedi Tudományegyetem, Gazdasági Tanács 
2005–2016  HUNGARNET Egyesület, elnökségi tag 
2005–2010  Országos Közgyűjtemények Szövetsége, vezetőség tagja: 2005–2010, elnök: 2006
2005–2009  Consortium of European Research Libraries, Board of Directors
2002–2012  Magyar UNESCO Bizottság
2002–2008  MTA Könyvtári Bizottság
2004–2007  Elektronikus Kormányzat Operatív Bizottság
2002–2004  Balassi Intézet Tudományos Tanácsa
2002–2003  Magyar Akkreditációs Bizottság, Történelem Szakok Minőségbiztosítási ad hoc Bizottság
2001–  Kuratorium des Ungarisches Institut München e. V., alelnök: 2002–2007, elnök: 2007–2012
2001–2009  Szlovák Nemzeti Könyvtár Tudományos Tanácsa
2001–2006  Magyar Akkreditációs Bizottság, Irodalomtudományi Bizottság
2001–2005  Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány kuratóriuma
2001–2005  Társadalmi szervezeteket támogató NKÖM alap, irodalmi szervezeteket támogató kuratóriuma 
2001–2002  Országos Műszaki Könyvtár és Információs Központ, Felügyelő Tanács 
2001–2002  Országos Orvostörténeti Könyvtár és Múzeum, Tudományos Tanács 
2000–2010  Université de Paris-Sorbonne IV. Centre de recherche sur l'Histoire de l'Europe centrale, membre du Conseil scientifique
2000–2003  Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány, felügyelő bizottsági tag
1999–2010  Magyar Elektronikus Könyvtár Egyesület, felügyelő bizottság elnöke: 1999–2010, elnöke: 2015–
2000–2017  MTA Művelődéstörténeti Bizottság, titkára: 2000-2005; elnöke: 2005–2017
1999–2009  Conference of European National Librarians, Executive committee tag: 2005–2008
1999–2009  Gróf Klebelsberg Kunó Alapítvány a külföldön lévő magyar vonatkozású dokumentumok feltárására, a kuratórium tagja
1999–2003  Informatikai és Könyvtári Szövetség, Tudományos és Szakkönyvtári Tagozat, vezetőségi tag
1999–2002  Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány, a kuratórium tagja 
1991–  Gróf Mikó Imre Alapítvány az Erdélyi Múzeum Egyesület támogatására, a kuratórium tagja 1991–, elnöke 2002–
1987–  az MTA Könyvtártörténeti és Bibliográfiai Munkabizottsága, titkár: 1991–2000, elnök 2018–
Bizottságok, társasági tagság
2018–  Associazione Culturale Italoungherese del Friuli Venezia Giulia "Pier Paolo Vergerio" (Trieste), socio onorario
 2018– Centro di Studi Adria-Danubio (Trieste), socio onorario
 2002–2004 Deutsche Buchwissenschaftliche Gesellschaft
2000–  Magyar Történelmi Társulat
2000  Magyar 18. század Kutató Társaság (tudományos tanács tagja: 2000–2004) 
 2001 Széchenyi Professzori Ösztöndíj Társaság (ösztöndíj: 1997–2001) 
1999–2002  Österreichische Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhundert
 1999– Gesellschaft für Buchforschung in Österreich, Wien–Heidelberg
 1990–2013 Gesellschaft für die Erforschung der Früheren Neuzeit, Wien
  Magyar Olvasás Társaság (HUNRA), tag 1996–2003, vezetőség tagja 1999–2002 
  Magyar Irodalomtörténeti Társaság, tag 1984– 
1983–  Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (2001-ig Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság); választmányi tag: 1991–; főtitkár-helyettes: 1993-2006, UNESCO FILLM bureau tag (a Társaság képviseletében): 1995–2007; főtitkár: 2006–2012, társelnök: 2012–
1982–2005  Magyar Könyvtárosok Egyesülete (Társadalomtudományi Szekció elnökségi tagja: 1994–2002)
Doktori témák
 EKE Neveléstudományi Doktori Iskola
  • Kora újkori iskolák könyvtárai, mint potenciális olvasmányanyag
  • Kora újkori Magyar Királyságbeli és erdélyi tanárok kulturális horizontja
  • Európai neveléstudományi eszmék magyarországi befogadás története
  • XVI-XIII. századi olvasástörténet az iskolarendszerben és a hagyományok közvetítésében
   
Szakdolgozati témák
  • magyar könyv-, könyvtár-, olvasmány-, illetve olvasástörténet a XV-XVIII. században