habilitált egyetemi docens
információtörténész

karvalics.laszlo @ szte.hu

információtörténet
információs társadalom
humán információtudomány

Tanulmányok, fokozatszerzés
  habilitáció
1995  kandidátus (történettudomány)
1988 egyetemi doktori fokozat (ELTE)
1986  magyar-történelem szakos középiskolai tanár (ELTE BTK)
Díjak, ösztöndíjak
 2006–2007 Fulbright kutatási ösztöndíj az Egyesült Államokban
2004  Köztársasági Érdemrend Polgári Tagozat Lovagkeresztje ”az információs társadalom nemzetközileg elismert kutatásáért”
2002  „A magyar informatikáért” szakmai érem
1999–2003  Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999-2003)
1998  Kar Kiváló Oktatója (BME)
Projektek
   
Publikációk és idézettség (MTMT)
 Publikációk és idézések listája az MTMT-ben
Monográfiák
2017  Okos városok, kérdő-és felkiáltójelekkel. Kőszeg: Savaria University Press, Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
2017  Informatorium: Szó-kalauz a kortárs információs kultúrához. Budapest: Tinta Kiadó
2016  Research 2.0. and the Future of Information Literacy. Szerzőtársak: Koltay Tibor, Sonja Spiranec, Chandos Publishing
2010  Egy értelmiségi szervezet hétköznapjaiból. A TIT születése és első évei 1953-1964. Szeged: JATE Press.
2008  Information Society Dimensions Szeged: JATE Press
2008  Társadalmi informatika I. Bevezetés. Szerzőtárs: Juhász Lillával. Információs Társadalomért Alapítvány   
2006  Az MTI története (1945-1948) Budapest: Napvilág Kiadó
2004  Bevezetés az információtörténelembe. Budapest: Gondolat Kiadói Műhely
2002  Az információs társadalom keresése. Budapest: Infonia-Aula
2000  Fogpiszkáló a hálózaton. Írások az Internetről. Prím Kiadó 
1997  Malajzia – út az információs társadalomba. Társszerző: Veszelka Tamás. Kossuth Kiadó
1995  Információs társadalom: a technikától az emberig. Műegyetemi Kiadó
Tudományszervezés
  az UNESCO Information for All Program Intergovernmental Council és Bureau tagja
  Magyar UNESCO-Bizottság, Info-kommunikációs szakbizottság (vezető)
Bizottságok, társasági tagság
  Association of Internet Researchers 
  Magyar Kommunikációtudományi Társaság (alapító tag)  
  Magyar Szociológiai Társaság 
  Tőkei Ferenc Társaság (alapító tag)  
  MTA Pedagógiai Bizottságának Számítógép és Pedagógia Albizottsága 
  Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság 
  Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület (elnökségi tag) 
  Magyar Történelmi Társulat (Információtörténeti Szakosztály, vezető)
  Signum (Nemzetközi Jeltudományi Társaság) 
  Magyar Szemiotikai Társaság 
  Magyar Természettudományi Társulat 
  Neumann János Számítástudományi Társaság
Szakdolgozati témák
  • információ- és könyvtörténet
  • információ- és tudásgazdálkodás
  • a digitális kultúra „forró” színterei információs társadalmi nézőpontból