Informatikus könyvtáros BA
alkalmazott informatika, adatbázisok, könyvtári informatika, kétféle specializáció
Mindenkit várunk!
Könyvtártudomány MA
intézményvezetői ismeretek, négyféle specializáció
Nem érdemes kihagyni!
Kulturális örökség tanulmányok MA
azoknak, akik nemcsak ismerni, de megismertetni is szeretnék a magyar kultúrát
Érdemes fölfedezni!
Régikönyves szakismeretek
könyvtörténet, régi nyomtatványok kezelése tudományos és szakkönyvtárakban dolgozóknak
Ínyenceknek
Fejlesztő biblioterápia
azoknak, akik jobban szeretnék ismerni magukat és segíteni másoknak abban, hogy ők is jobban ismerjék magukat
Új képzés!

A szegedi kulturális örökség tanulmányok 2020-tól kezdve jelentősen megújult annak érdekében, hogy hallgatóink minél széleskörűbb és megalapozottabb ismeretekkel reprezentálhassák a magyar kultúrát, s minél naprakészebben kövessük a munkaerőpiaci igényeket.

A mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzeti kulturális örökséget jól ismerik, képesek európai kontextusba helyezve értelmezni, és megismerik a kultúraközvetítés mindazon eszközét, amelyek révén a szellemi és tárgyi kulturális örökség társadalmi és gazdasági szempontból is hasznosul: az oktatásban, az integrált örökségvédelemben, a turisztikában, a magyar kultúra külföldi megismertetésében, a kulturális diplomáciában.

A képzés célja olyan sokoldalúan művelt szakemberek képzése, akik a változatos interkulturális környezetben, a változó társadalmi igények, piaci viszonyok és finanszírozási feltételek között reprezentálni s közvetíteni akarják és tudják a teljes magyar kultúrát – történeti értelemben is, beleértve a mai és a történelmi Magyarország kultúráját, földrajzi területeit, vallási csoportjait, szakmai közösségeit. Ehhez alapvetően meg kell ismerni ezt az örökséget, ezért a képzés alapját azoknak a kultúrtörténeti vonatkozásoknak a megismerése jelenti, amelyek ma is jelen vannak a közbeszédben és a laikus történeti nézetekben, amelyek meghatározzák a kulturális trendeket, amelyek kiemelt szerepet játszanak az emlékezetpolitikában, amelyek részei annak a kánonnak, amelyet az oktatás formál, és amely megjelenik az országimázs kialakításában. Mindezt széleskörűen, a történelem, az irodalom, a művészet- és zenetörténet, a film- és színháztörténet, a folklór, a néprajz vonatkozásában vesszük sorra a képzésben, kiegészítve a kortárs magyar kultúra legfontosabb elemeinek megismerésével. A képzésben a hallgatók elsajátathatják az alapvető diplomáciai szabályokat és a kultúramenedzsment alapjait; a képzés része a művelődés- és eszmetörténeti, kulturális antropológiai, antropológiai nyelvészeti bevezetés, a kulturális intézményrendszer megismerése, a történeti és jelenkori magyarságképek és az interkulturális szemlélet megismerése. Az elméleti képzést kulturális intézményekben töltött gyakorlat egészíti ki.

A képzésen diplomát szerzett szakemberek a bilaterális és multilaterális kapcsolatokat alakító nemzetközi színtéren kívül inter-regionális, euro-regionális, regionális, önkormányzati, intézményközi, továbbá hazai és nemzetközi civil szervezetekben végezhetik munkájukat.

A képzés fontos része, hogy a hallgatók a képzést indító tanszék Erasmus-kapcsolatai révén szegedi képzésük során is minél több külföldi hallgatóval tanuljanak együtt, s hogy rövidebb-hosszabb időre maguk is részt vegyenek külföldi egyetemek képzésében.

A kulturális örökség tanulmányok mesterszakra minden humán- és társadalomterületi képzésben szerzett alapdiplomával (beleértve a nemzetközi tanulmányokat, a jogot és a gazdaságtudományt) teljes kreditbeszámítással jelentkezhetnek a hallgatók.