Informatikus könyvtáros BA
alkalmazott informatika, adatbázisok, könyvtári informatika, kétféle specializáció
Mindenkit várunk!
Könyvtár- és információtudomány MA
intézményvezetői ismeretek, négyféle specializáció
Nem érdemes kihagyni!
Kulturális örökség tanulmányok MA
azoknak, akik nemcsak ismerni, de megismertetni is szeretnék a magyar kultúrát
Érdemes fölfedezni!
Fejlesztő irodalomterápia
azoknak, akik jobban szeretnék ismerni magukat és segíteni másoknak abban, hogy ők is jobban ismerjék magukat
szeretném megnézni
Művészet- és bábterápia
sokoldalúság, kreativitás, önismeret, önkifejezés, segítségnyújtás, érzékenység – sok gyakorlattal
ÚJ KÉPZÉS!
Régikönyves szakismeretek
könyvtörténet, régi nyomtatványok kezelése tudományos és szakkönyvtárakban dolgozóknak
Ínyenceknek
Humán információmenedzser
a jövő mágusai, akik eligazodnak az információtömegben, és tolmácsolnak a felhasználók és a fejlesztők között
ÚJ KÉPZÉS!

A fejlesztő művészet- és bábterápia szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő művészetterápiás, képzőművészeti, dramaturgiai, bábtechnikai és pszichológiai alapképzettséget szereznek ahhoz, hogy jártasságukkal segítsék az óvodai, iskolai, fejlesztő pedagógusi, könyvtári, művelődési és szociális intézményekben zajló, illetve kórházi fejlesztő és megelőző egyéni és csoportterápiás foglalkozások szervezőit, maguk is képesek legyenek nem klinikai, hanem oktatási, könyvtári, művelődési és szociális intézményekben szervezett fejlesztő és megelőző foglalkozások vezetésére.

A szakon végzettek:

 • ismerik a fejlesztő művészet- és bábterápiás szakmai attitűd kialakításának és korszerűsítésének módját;
 • ismerik a fejlesztő művészet- és bábterápia egyéni és csoportos formájának gyakorlási módját;
 • mesetörténeti és meseelméleti jártassággal rendelkeznek, dramaturgiai ismeretekkel, képző- és iparművészeti technikákkal és bábtechnikai tudással bírnak;
 • ismerik a fejlesztő művészet- és bábterápiás szakirányú fejlesztés módját.

A fejlesztő művészet- és bábterápiás szakember több területen is képes alkalmazni a megszerzett tudását:

 • könyvtáros szakterületen (közkönyvtárak felnőtt és gyermek közönsége számára kialakított fejlesztő művészet- és bábterápiás szolgálatban, gyermekkönyvtárakban a művészetre nevelés programjainak megvalósításában);
 • az oktatásban („normál” pedagógiában, gyógypedagógiában, tehetségfejlesztő pedagógiában, óvodapedagógusok és általános iskolai tanítók, valamint középiskolai tanárok fejlesztő pedagógiai munkájában, összehasonlító irodalomtudományi és művészetelméleti munkában, a művészetek pedagógiai, szociológiai, esztétikai, filozófiai, etikai, pszichológiai vonatkozásainak vizsgálatában és alkalmazásában, hitoktatásban);
 • szociális területen (mentálhigiénés tevékenységben, szociális munkában);
 • pasztorációban (gyermek-, ifjúsági és családpasztorációban);
 • jogi és igazgatási területen (büntetésvégrehajtó intézményekben a fogvatartottak szocio-kulturális animációs tevékenységeiben, nevelőtisztek reszocializációs célú munkájában, börtönpszichológiában);
 • tudományos kutatásban a felsorolt területeken;
 • humánerőforrás-fejlesztésben, különös tekintettel a kommunikációs és empatikus készségek fejlesztésére;
 • közszolgálatban, önkormányzati területeken (pályaválasztási tanácsadó intézményekben, munkaügyi központokban, az álláskeresést, elhelyezkedést segítő intézményekben);
 • nonprofit szférában (önsegélyező csoportok programjaiban, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésében, tevékenységstruktúra kialakításában, karitatív szervezetek programjainak működtetésében).

A képzés négy féléves, szakdolgozattal zárul, és összesen 120 kreditet kell teljesíteniük a hallgatóknak. A képzés végén szerezhető végzettség neve: fejlesztő művészet- és bábterapeuta. A képzés költsége: szemeszterenként 180.000 Ft.

A képzésben az órákat szombatonként tartjuk, 2-3 hetente, olyan kezdési és zárási időpontokkal, amely nem szegedi hallgatóinknak is megfelelő. Pontos időpontjukat a hallgatókkal való egyeztetés után, rugalmasan véglegesítjük. Minden félévben vannak elméleti és gyakorlati tárgyak, de az elméleti órák is intenzíven és interaktívan zajlanak. Az órák nagyobb témakörökbe sorolhatók, ezek: a művészet- és bábterápia elmélete és gyakorlata; meseirodalom, irodalomtudomány; pszichológiai és pedagógiai alapismeretek. A hallgatóknak minden félévben aktív gyakorlási lehetőséget is biztosítunk.

A szakirányú továbbképzésre felsőfokú végzettséggel lehet jelentkezni: bármely képzési területről legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel vagy szakképzettséggel.

A jelentkezési határidő 2024. június 15.

A jelentkezéshez szükséges adatlap innen tölthető le.