szakmai gyakorlat
a szakmai gyakorlat beosztása, követelményei, gyakorlóhelyek
nézzük meg
szakdolgozat
szakdolgozati témák, témavezető fölkérése, követelmények
bővebben
záróvizsga
jelentkezés záróvizsgára, tételek, a záróvizsga menete, követelmények
hogyan zajlik?
mentorálás
a tanulási nehézségek, személyes problémák, mentori órák
miben segít?
kék oldalak
könyvtárinformatikai és könyvtári fogalomtár, szakmai szervezetek
ez mi ez?

A diploma megszerzéséhez a hallgatóknak szakdolgozatot kell írniuk. A szakdolgozat a tanszék egyik oktatójának vezetésével készül el, és a záróvizsga részeként a hallgatónak be kell mutatnia dolgozata tartalmát, főbb megállapításait, valamint válaszolnia kell a dolgozatot bíráló témavezető és opponens kérdéseire, fölvetéseire. A szakdolgozat elkészítésének menete és föltételei:

 1. témaválasztás – mindenki érdeklődésének megfelelően választhat témát, lehetőleg a specializációjához közeli témakörökből (ezek alább olvashatók); a témát a tanszékvezető hagyja jóvá
 2. a tanszék határozza meg, hogy a választott témakörben melyik oktatónk vezeti majd a szakdolgozatot; ha a téma valamelyik vendégoktatónk tárgyához kötődik szorosabban, lehetőség van arra is, hogy a dolgozatot a vendégoktató és valamelyik főállású oktatónk közösen vezesse; külső témavezetőt csak a tanszékvezető kérhet fel és hagyhat jóvá
 3. a szakdolgozat témaválasztása lehetőség szerint az utolsó év előtti szemeszter végén megtörténik (BA-n a negyedik, MA-n a második szemeszterben)
 4. a szakdolgozat készítéséhez föl kell venni a szakdolgozati szeminárium című órát – itt tudja rögzíteni az oktató, hogy mennyire elégedett a hallgató teljesítésével
 5. a szakdolgozat készítésekor a hallgatók konzultációkon kapnak segítséget a témavezetőtől – konzultálást a hallgató kérhet és a témavezető is javasolhatja
 6. minden témavezető meghatározhatja, hogy a készülő dolgozat mely szakaszát, változatát milyen határidőre kéri; olyan szakdolgozat, amellyel kapcsolatban nem került sor konzulensi egyeztetésre, a dolgozat értékétől függetlenül nem bocsátható bírálatra
 7. az adatgyűjtést, az irodalom földolgozását, a dolgozat megírását a hallgató önállóan végzi; az irodalom összeállítását és a dolgozat szerkezetének meghatározását szintén a hallgató végzi el, de ezeket a fázisokat a témavezető ellenőrzi, jóváhagyja, illetve módosításokat javasolhat
 8. a hallgatónak a dolgozatot a TO által megadott határidőre kell benyújtania az érvényes szabályok szerint (a Modulóban, a TO-n pedig leadni az eredeti aláírással ellátott plágiumnyilatkozatot, késedelmes föltöltésre nincs lehetőség; dolgozatokat nyomtatva nem kell leadni)
 9. a dolgozatról a témavezető és egy tanszék által kijelölt bíráló készít véleményt, és tesz föl kérdéseket a dolgozattal kapcsolatban; a hallgatók ezeket a bírálatokat legkésőbb a záróvizsga előtt egy héttel megkapják

 

 szakdolgozati témakörök
Bencsik Orsolya
 • gyerek- és ifjúsági irodalom
 • biblioterápia
 • irodalom
 • tudományfilozófia
Hegyi Ádám
 • könyvtár-, olvasmány és cenzúratörténet
 • könyvtári digitalizálás
 • kulturális emlékezet
 • peregrináció 
Sándor Klára
 • identitás, nemzettudat, etnikai tudat, magyarságszimbólumok, magyarságkép
 • olvasásszociológiai kutatások (elmélet, empirikus vizsgálatok: kérdőív, interjú – olvasási szokások, ezek változásai, a könyv mint szimbólum szerepe ma antropológiai szempontból; stb.)
Simon Melinda
 • európai és magyarországi kiadás-, nyomdászat- és grafikatörténet 
Szabó Rózsa
 • digitális képkultúra
 • Reggeli Próféta: J. K. Rowling Varázslóvilágának esszenciája (BA)
 • Andrzej Sapkowski utolsó kívánsága és más népmesék (MA)
Z. Karvalics László 
 • információ- és könyvtörténet
 • információ- és tudásgazdálkodás
 • a digitális kultúra „forró” színterei információs társadalmi nézőpontból
Zvara Edina
 • magyarországi könyv-, könyvtár- és művelődéstörténet
formai követelmények
 • 12-es betűméret, 1,5-es sorköz, margók: 2,5 cm; jegyzetek a lap alján
 • a címlap tartalma: a hallgató neve, a dolgozat címe, a témavezető neve, az egyetem, a kar és a tanszék neve, a dolgozat benyújtásának éve
 • a tartalomjegyzék a dolgozat előtt, a címlap után
 • a dolgozatban a hivatkozások rövid formában szerepeljenek a szövegben vagy a jegyzetekben, az idézett művek teljes leírása az irodalomjegyzékben, szerző szerinti ábécében
 • az irodalomjegyzék a dolgozat végén, a mellékletek és a függelék előtt
 • a dolgozatok csak a képzés nyelvén (magyarul) készülhetnek
 • a BA-képzésben a dolgozat terjedelme legalább 20 oldal, MA-képzésben legalább 40 oldal; a címlap, a tartalom- és irodalomjegyzék, a plágiumnyilatkozat és a mellékletek, függelékek számítanak bele a terjedelembe