szakmai gyakorlat
a szakmai gyakorlat beosztása, követelményei, gyakorlóhelyek
nézzük meg
szakdolgozat
szakdolgozati témák, témavezető fölkérése, követelmények
bővebben
záróvizsga
jelentkezés záróvizsgára, tételek, a záróvizsga menete, követelmények
hogyan zajlik?
mentorálás
a tanulási nehézségek, személyes problémák, mentori órák
miben segít?
kék oldalak
könyvtárinformatikai és könyvtári fogalomtár, szakmai szervezetek
ez mi ez?

Valamennyi képzésünk fontos része a szakmai gyakorlat. Ezek szervezését a Tanszék végzi: a hallgatók meghatározott rendben és időben teljesítik a szakmai gyakorlatot partnerintézményeinknél. A gyakorlat folyamán mindannyiuknak bemutatják az intézmény valamennyi részlegét, munkakörét, hogy a hallgatók minél több későbbi feladattal megismerkedhessenek már tanulmányaik alatt.

A gyakorlat időpontját a hallgatók előre megkapják; és a gyakorlat ideje alatt fölmentést kapnak az órák látogatása alól. A gyakorlat végén gyakorlati naplót kell leadniuk az általuk végzett munkáról, a gyakorlóhely munkatársai pedig minősítést adnak az elvégzett feladatokról. A szakmai gyakorlat óraszámát, a szemeszterbeosztást és a követelményeket az alábbi táblázatok tartalmazzák.

 

  1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév Összesen
Informatikus könyvtáros BA 60 100 100 40 300 óra
Könyvtártudomány MA 75 75 150
Kulturális örökség tanulmányok MA 60 60 120
 a szakmai gyakorlat helyszínei az informatikus könyvtáros BA-n (a sorrend kötött, csak kivételes esetben, engedéllyel változtatható meg)
fölkészítés, könyvtári alapismeretek (tanszéki oktatás)  60 óra
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (tájékoztató a gyakorlathoz)  80 óra
SZTE Klebelsberg Könyvtár  80 óra
Monguz Informatikai Kft.  40 óra
SZTE HSZI, SZTE BTK vagy más, később meghatározandó munkahely  40 óra

 

a gyakorlat szervezése  a gyakorlatok szervezését a Tanszék felelős oktatója, Zvara Edina végzi az alapszakosoknak, a hallgatók a pontos beosztást a tanév megkezdésekor kapják meg; a mesterszakokon a gyakorlat szervezése a hallgatókkal közösen történik; az alapszakon 
megjelenés a gyakorlóhelyen a gyakorlóhely kapcsolattartójánál legalább másfél héttel a gyakorlat megkezdése előtt kell jelentkezni; a megadott időpontokban a hallgató a gyakorlóhelyen köteles megjelenni, és a számára előírt feladatokat elvégezni
követelmények nem záróvizsgázhat az a hallgató, aki nem tudja igazolni a megfelelő dokumentációval, hogy a szakmai gyakorlatot maradéktalanul teljesítette
dokumentáció a szakmai gyakorlat elvégzésének igazolása a következő dokumentumokkal történik:
  • igazolás: fejléces, pecsétes, aláírt igazolás, melyben a fogadó intézmény részletezi, hogy a hallgató mikor, milyen jellegű munkafolyamatokat végzett, hány órát teljesített
  • gyakorlati napló: a hallgató által készített, 1-2 oldal terjedelmű leírás arról, mikor, milyen munkafolyamatokat végzett és milyen tapasztalatai voltak (A4-es formátum, 12-es fontméret, másfeles sortáv)
egyéb a gyakorlat a képzés része, díjazás nem jár érte