szakmai gyakorlat
a szakmai gyakorlat beosztása, követelményei, gyakorlóhelyek
nézzük meg
szakdolgozat
szakdolgozati témák, témavezető fölkérése, követelmények
bővebben
záróvizsga
jelentkezés záróvizsgára, tételek, a záróvizsga menete, követelmények
hogyan zajlik?
mentorálás
a tanulási nehézségek, személyes problémák, mentori órák
miben segít?
kék oldalak
könyvtárinformatikai és könyvtári fogalomtár, szakmai szervezetek
ez mi ez?

A Tanszék kutatási profilja szerteágazó, oktatónként változóan szűkebb területek tartoznak ide. A Tanszék jellemzőjeként azonban hagyományosan a magyar könyvtár- és olvasmánytörténet jelölhető meg. 1989-ben, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola szervezeti keretében létrejött Könyvtártudományi Tanszék már alapításkor átvette azt a szerepet a József Attila Tudományegyetem BTK Régi Magyar Irodalom Tanszékétől, hogy a kora újkori magyarországi és erdélyi olvasmánytörténeti forrásokat szervezetten feltárja, nyilvántartsa, szövegüket kiadja, majd különböző mélységekben interpretálja.

Az alapkutatás célja annak a szellemi erőtérnek a dokumentálása volt, amelyben a kora újkori magyarországi és erdélyi értelmiség alkotott. Konkrétan annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy mit olvastak az országban területi, vallási, társadalmi, szakmai csoportok szerint felmérve, illetve személyenként elemezve.

Ezért kötődnek a Tanszékhez a Könyvtártörténeti Füzetek, az Olvasmánytörténeti Dolgozatok és a Kárpát-medence kora újkori könyvtárai című sorozatok, illetve az Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez nevű vállalkozás könyvtártörténeti kötetegyüttese.

Tanszékünk oktatási és kutatási profiljának, illetve hazai és nemzetközi kapcsolatainak bővülése mentén persze újabb témák kerültek ide, újabb könyvsorozatok indultak. A Lectura, a külföldi vendégtanárok előadásait adta közre, a Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei és kéziratai a magyarországi és külföldi diákok által feltárt védett, írott kulturális örökséget írja le, a Habent sua fata libelli pedig kettős üzenetet hordoz: egyrészt utal a Tanszék történeti profiljára, ugyanakkor az idézet teljességét szem előtt tartva (De captu lectoris habent sua fata libelli) a könyv tartalmának, megjelenésének és értelmezésének többféle lehetőségét hangsúlyozza: a kéziratosságtól kezdve egészen a digitálisan születő közlésig.

A Tanszék egyik haszonélvezője volt annak, hogy Magyarország legmodernebb, és leginkább innovatív könyvtárával, a SZTE Klebelsberg Könyvtárával szorosan együtt dolgozik, gondolkodik. A filológiailag feltárt dokumentumegyüttes az Interneten is megjelent, ez az Eruditio adatbázis. (www.eruditio.hu)

Közös diák- tanár- és könyvtáros munka – a könyvtári alapkutatásnak ez szükséges feltétele. Tanszékünk ebben a hármasságban gondolkodik akkor, amikor a tudományos kutatásra gondol.

Egyénenként természetes módon változnak a kutatási hangsúlyok. A történeti filológiától kezdődően, az egyház-, a könyvtár-, az olvasás-, az oktatástörténeti kérdéseken, a könyv, az írásbeli közlés nyelvének változásain át a digitális civilizáció technikai és társadalmi jellemzéséig.