habilitált egyetemi docens
kultúrtörténész

hegyi.adam @ szte.hu


a magyar reformáció története
svájci–magyar kapcsolatok, peregrináció

Tanulmányok, fokozatszerzés
2019    2019 habilitáció (Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola) 
2011   2011 Ph.D. Irodalomtudomány (Eötvös Loránd Tudományegyetem)  Tudományegyetem) 
2001  európai politika szakképzés (Szegedi Tudományegyetem)
2000  történelem szakos középiskolai tanár és könyvtári informatikus (Szegedi Tudományegyetem)
1995 Vedres István Építőipari Szakközépiskola, Szeged
Díjak, ösztöndíjak
 2017  DAAD kutatói ösztöndíj, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (2017) 
2015   Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 201102/02444 alkotói támogatás (2015) Osztrák-Magyar Akcióalapítvány (Klagenfurti Egyetem, 2000)
2014   Campus Hungary Ösztöndíj (2014) 
2013–2015   MTA Bolyai Ösztöndíj, BO/00230/12 (2013–2015) 
2006   Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (2006) 
2003   CEEPUS ösztöndíj (Bécsi Egyetem, 2003) 
2003   Magyar Könyvtárosok Egyesülete Év Ifjú Könyvtárosa díj (2003) 
Projektek
2017–2021   A mindennapi élet egyháztörténeti forrásai a Békési Református Egyházmegye gyülekezeteiben 1711 – 1821 között: digitális dokumentációs tár kialakítása – NKFIH-FK-123974  
 2016–2017 A hitújítás emlékezete 1817-ben Kis Bálint szentesi református lelkipásztor könyvtárának tükrében – Reformáció Emlékbizottság, EGYH-REB-16-KUT-0009
 2017 A református öntudat és a reformáció emlékének összekapcsolódása a 18. században a Körös-Maros Közi Szent Társaságban Reformáció Emlékbizottság REB-17-KUTATAS-0001 
2016  A Békés-Bánáti Református Egyházmegye történetének kutatása 1781–1821 között (A Magyar Reformációs Emlékbizottság alkotói támogatása – Reformáció Emlékbizottság, EGYH-REB-15-KUT-0007
2014  A hagyományos világ alkonya Magyarországon a felvilágosodás korában - MTA Lendület részvételt támogató egyetemi pályázat
Részvétel mások által vezetett projektekben
2003–2006   Az újkori külföldi magyar egyetemjárás adattárának összegyűjtése és kiadása OTKA K-43708 (Témavezető:Szögi László) 
2007–2012  16–18. századi hungarika jellegű albumbejegyzések adatbázisa OTKA K-68046 (Témavezető: Latzkovits Miklós) 
Publikációk és idézettség (MTMT)
Publikációk és idézések listája az MTMT-ben
Monográfiák
2018   „…azt kőzőnséges helyen fel olvasni éppen nem tanátsos…” Az olvasás és a vallásellenesség problémája a Békési Református Egyházmegyében 1781 és 1821 között, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények. Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai) 
2015   A Kárpát-medencéből a Rajna partjára. A bázeli egyetem szerepe a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltéségnek alakításában a 18. században, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények. A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai.
Tudományszervezés
2005    Információ, történelem, régió – Könyvtárak a Kárpát-medencében egykor és most című konferencia szervezése, SZTE, 2005. június 30. 
2005  10 éves az egyetemi szintű könyvtáros képzés Szegeden. Jubileumi konferencia, Szeged, 2005. október 28. 
2003–2010  MOKKA-R (Magyar Országos Közös Katalógus – Régi Nyomtatványok) projekt vezetője Egyetemtörténeti Közlemények (szerkesztőbizottsági tag)
  Gyűjteményi és levéltári előadó. Csongrádi Református Egyházmegye Gerundium.  
Bizottságok, társasági tagság
  Schweizerische Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts 
  Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
  Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Egyháztörténeti Szekciója 
  Magyar-francia felvilágosodás kutatócsoport 
  SZAB Délvidék Kutató Központ
Doktori témák
 SZTE Történettudományi DI
  • az egyetemek története
  • olvasmánytörténet
  • a református egyház története a 17-19. században
  • kora újkori művelődéstörténet
Szakdolgozati témák
  • könyvtár-, olvasmány- és cenzúratörténet
  • könyvtári digitalizálás
  • kulturális emlékezet
  • peregrináció