tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora
nyelvész, kultúrtörténész

sandor.klara @ hung.u-szeged.hu
sandorklara.hu

evolúciós nyelvészet, nyelvszociológia
a székely írás története és jelenkori használata
identitáskutatás
digitális társadalom

Tanulmányok, fokozatszerzés
2019 MTA doktori fokozat (történettudomány)
2016 habilitáció (SZTE, Nyelvtudományi Doktori Iskola)
1996 kandidátusi fokozat (nyelvtudomány)
1991 egyetemi doktori fokozat (turkológia)
1989 török szakos előadói és magyar szakos középiskolai tanári diploma, magyar nyelvtörténeti specializációval: JATE
1983  Bolyai János Gimnázium, Salgótarján
Díjak, ösztöndíjak
2002 Az MTA Nyelvtudományi Intézetének vendégkutatói ösztöndíja (Hajdú Péter Ösztöndíj)
2000 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
1997 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1993 Az MTA Ifjúsági Díja
1992 Az MTA Szegedi Bizottságának Díja
1992 Ösztöndíj a székelyföldi székely írásos feliratok tanulmányozására, Alapítvány a Magyar Kutatásért és Felsőoktatásért és Szegedért Alapítvány
1990–1992 Az MTA Tudományos Minősítő Bizottságának ösztöndíja
1987 Az MKM ösztöndíja az İstanbul Üniversitesi Nyári Egyetemére
Projektek
2022–  IKT és társadalmi kihívások kompetenciaközpont (SZTE IKIKK) – a KK vezetése
2022–  Kultúra a digitális társadalomban, digitális írásbeliség a kultúrában: evolúciós megközelítés (kutatócsoport az SZTE IKIKK, IKT és társadalmi kihívások KK-ban)
2017–2021  A csoport-, nemzeti, európai és vallási identitás összefüggéseinek szerepe a politikai és vallási radikalizálódásban, illetve a társadalmi innováció és integráció sikerességében (EFOP 3.6.2-16-2017-00007)
2016  A székely írás reneszánsza (MTA Könyvpályázat)
2015–2019  A székely írás modern kultuszának gyakorlatai és ezek percepciói a mai Magyarországon (OTKA K 115748)
2014–2015  Nyelv és társadalom. (TÁMOP 4.1.2. B2 13/1 Mentor(h)áló 2.0 program)
2014–2015  A székelyek betűi, amelyeket fába rónak (NKA)
2011–2012  A székely írás a magyar művelődéstörténetben (TÁMOP 4.2.1 B)
2000–2002  A nyelvi értékítéletek kognitív beágyazottsága (OTKA T 032803)
2000–2001  Megismeréstudomány a humán tudományokban (FKFP 0291/2000)
1998–1999  From Stigmatization to Tolerance (Socrates, Comenius-2, további résztvevők: JATE Pszichológia Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet, Élőnyelvi Osztály; A Stockholmi, Göteborgi, Kristansandi, Tromsøi, Athéni és a Rhodoszi Egyetem).
1996  A nyelvi hátrányos helyzet formái (MKM)
1995  Peter Trudgill Introducing Language and Society c. könyvének lefordítása. (Alapít­vány a Magyar Kutatásért és Felsőoktatásért. Egyéni pályázat.)
Résztvevőként mások által vezetett projektekben
2014–2017  The digital literacy and multimodal practices of young children (ISCH COST Action IS1410)
2009–2010  Kurzusmegosztás elvén (OCW) alapuló informatikai curriculum és SCORM kompatibilis tananyagfejlesztés Informatikus könyvtáros BA, MA lineáris képzésszerkezetben (TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0005). Témavezető: Kiss-Tóth Lajos, Esterházy Károly Főiskola.
2001–2009  A 21. század kommunikációja (T-Mobile). Témavezető Nyíri Kristóf.
2001–2002  Az információs technológia és a helyi társadalom. Témavezető Vámos Tibor.
1999–2002  Szegedi Megismeréstudományi Csoport, FEPP-pályázat (238/99). Témavezető Pléh Csaba. (Programtitkárként.)
1998–2001  A Holland–Magyar Study Centre on Language Contact (A kutatóközösség szervezőbizottságának elnökségi tagja
1995–1997  Hungarian Outside Hungary, RSS. Témavezető Kontra Miklós. (Társtémavezetőként.)
Publikációk és idézettség (MTMT)
 Publikációk és idézések listája az MTMT-ben
Monográfiák
2021  A székely írás emlékei. Társszerzők: Benkő Elek és Vásáry István. Budapest: ELKH BTK. ISBN: 9789634162674
2021  Afáziaterápiás feladatatgyűjtemény I. Társszerző: Szabó Edina. Budapest: NFSZK. ISBN: 978-615-81597-8-4
2021  Afáziaterápiás feladatatgyűjtemény I. Társszerző: Szabó Edina. Budapest: NFSZK. ISBN: 978-615-81597-9-1 
2017  A székely írás reneszánsza. Budapest: Typotex, 311p. ISBN: 978-963-2799-04-9
2016  Nyelv és társadalom. Budapest: Krónika Nova, 200 p. ISBN 978-615-5205-14-9
2014  A székely írás nyomában. Budapest: Typotex, 350p. ISBN: 978-963-2793-87-0
2014  Határtalan nyelv. Budapest: SZAK, 488p. ISBN: 9789639863378
2011  Nyelvrokonság és hunhagyomány. Budapest: Typotex. 470p. ISBN: 978-963-2795-73-7
1991  A Bolognai Rovásemlék. Szeged: Magyar Őstörténeti Kutatócsoport. 204p.
Tudományszervezés
2022–  Az MTA Identitástörténeti Munkabizottságának elnöke
2014–  Az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének vezetője
2017–  Az MTA Szegedi Bizottsága Nyelvtudományi Munkabizottságának elnöke
2018–2021  SZTElozófia (szerkesztőség) 
2017–2021  Az SZTE BTK általános és tudományos dékánhelyettese
2016–2021  Az SZTE BTK Kari Tanácsának tagja a Társadalomtudományi Intézet képviseletében
2000–2006  Az SZTE JGYTFK Magyar Nyelvi Tanszékének tanszékvezető-helyettese
  Konferenciák szervezése – részletesen itt
Bizottságok, társasági tagság
2022–  Az MTA Identitástörténeti Munkabizottságának elnöke
2018–  Az MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottságának tagja
2017–  Az MTA Szegedi Bizottsága Nyelvtudományi Munkabizottságának elnöke
2019–  Magyar Filozófiai Társaság
2019–  Magyar Kultúrantropológiai Társaság
2013–  Az MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportjának tagja 
2005–  Magyar Kommunikációtudományi Társaság (alapító tag)
1996–  az MTA köztesületének tagja
1991–  Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
1999–2005  Az MTA Szegedi Bizottsága Nyelvtudományi Munkabizottságának titkára
1989–2006  Magyar Nyelvtudományi Társaság
1988–1995, 2010–  Kőrösi Csoma Társaság
2008–2013  Nők a Tudományban Egyesület (alapító tag)
Doktori témák
SZTE Filozófiai Doktori Iskola
  •  kulturális identitás, kulturális evolúció, nyelvfilozófia (részletesen l. itt)
SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola
  • szociolingvisztika, evolúciós nyelvészet (a nyelvi változások elmélete, változások a mai magyarban), nyelvszociológia (nyelvi diszkrimináció), nyelv és identitás, nyelvi ideológiák, nyelvi attiűdök, nyelv és kultúra
  • A kulturális (nyelvi, etnikai, nemzeti, vallási, szubkulturális, csoport stb.) identitások szerepe, rétegzettsége, konfliktusai; az identitások konstruálása, performálása és percepciói; a radikalizáció mechanizmusa. A nyelv szerepe az identitáskonstrukciókban, az identitások megjelenítésében, percepciójában és ütközésiben; nyelvi és kulturális attitűdök. (A szűkebb téma a hallgatóval való egyeztetés után határozható meg.)
Szakdolgozati témák
  • identitás, nemzettudat, etnikai tudat, magyarságszimbólumok, magyarságkép
  • olvasásszociológiai kutatások (elmélet, empirikus vizsgálatok: kérdőív, interjú – olvasási szokások, ezek változásai, a könyv mint szimbólum szerepe ma antropológiai szempontból; stb.)