habilitált egyetemi docens
könyvtörténész, kultúrtörténész

zvara.edina @ szte.hu

könyvtörténet
könyvtártörténet

Tanulmányok, fokozatszerzés
2014  habilitáció, SZTE BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola
 2007  PhD, SZTE BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola 
1999  régi könyves könyvtáros (JATE BTK)
1996  régi könyves speciális képzés, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
1996  történelem szakos tanár, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
1995  magyar–könyvtár szakos tanár, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
1990  Bethlen Gábor Gimnázium, Hódmezővásárhely
Díjak, ösztöndíjak
2013  Fitz József-könyvdíj, 2013 MTA
2010–2013  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2007  Magyar Tudomány Napja 2007, Bajai Eötvös József Főiskola – különdíj 
1995  Pro Scientia aranyérem
2019  Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Ösztöndíja
Részvétel projektekben
2019–2023  Levelek, könyvek, kincsek: Esterházy Pál barokk udvarának emlékei, 2019–2023, OTKA (témavezető: Monok István) 
2017–2020  A csoport-, nemzeti, európai és vallási identitás összefüggéseinek szerepe a politikai és vallási radikalizálódásban, illetve a társadalmi innováció és integráció sikerességében, 2017–2020 EFOP-3.6.2-16-2017-00007 (alprojektvezető: Sándor Klára) 
2017–2021  A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében – Mentorprogram – Tanácsadás, EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
2017–2018  KTF Széchényi Ferenc Tudástár, OSZK 
2015–2019  A kincstártól a könyvtárig: tanulmányok Esterházy Pálról, udvari kultúrájáról és mecenatúrájáról, 2015–2019, OTKA (témavezető: Monok István) 
2012–2014  Szuperszámítógép a nemzeti virtuális laboratórium – Adattechnológia alkalmazása speciális bölcsészettudományi területen, TÁMOP
2012–2014  A kulturális örökség digitális átalakulása – TÁMOP
 2006–2009 Esterházy Pál könyvtárának rekonstrukciója, OSZK, restitúció (témavezető: Monok István) 
2000  Bibliotheca Eruditionis. Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok adatbank (1500–1700) (témavezető: Monok István) 
1996–  Szegedi Olvasmánytörténeti Munkacsoport
1994–1998  Kora újkori iratrepertóriumok, OTKA (témavezető: Monok István) 
1992–1999  A kora újkori Magyarország olvasmányainak számítógépes adatbankja, OTKA (témavezető: Monok István) 
1988–1999  A 16–17. század magyarországi olvasmányai, MKM, OM (témavezető: Monok István)
Publikációk és idézettség (MTMT)
 Publikációk és idézések listája az MTMT-ben
Monográfiák
2020  Esterhasiana Biblioteca. A gyűjtemény története és könyvanyagának rekonstrukciója. Budapest: MTA KIK–Kossuth. (Társszerző: Monok István.) Szép Magyar Könyv-díjas Szakkönyv kategóriában
2016  Görög Demeter és könyvtára. Budapest: OSZK–Gondolat.
2012  Ferencesek Szakolcán a korai újkorban. Budapest: METEM
Tudományszervezés
2019  1450–1850: Les Bibliothèques et L’Économie des Connaissances = Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens. Colloque international = Internationale Tagung 9–13 avril/April 2019. Ordenshaus des Trinitarierordens/Couvent des Trinitaires, Sárospatak
2019  Az ezerarcú bibliofília = Die Bibliophilie mit tausend Gesichtern. Kiállítás és workshop = Kabinetausstellung und Workshop, 2019. április 8. = 8. April 2019 Eger
Bizottságok, társasági tagság
2018–  MTA Művelődéstörténeti Bizottság Könyvtörténeti Munkabizottsága, titkár
2000–  MTA Művelődéstörténeti Bizottság Könyvtörténeti Munkabizottsága
2010–  az MTA köztesülete
2002–2008  Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (a szerkesztőbizottság tagja)
1994–  Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 
1995–2018  Pro Scientia Aranyérmesek Társasága
Doktori témák
 SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
  • Szerzetesrendek szellemiségének változásai könyvanyaguk tükrében
  • Főúri asszonyok életmódjának és mentalitásának változásai olvasmányaik alapján 
Szakdolgozati témák
  •  magyarországi könyv-, könyvtár- és művelődéstörténet