Tanszékünk valamennyi szakunkon olyan szakemberek képzését tartja feladatának, akik jól ismerik azt a hagyományt, amelyre – a jelen társadalmi, kulturális, információs kihívásaira reagálva – a  jövő válaszait építhetik. Képzéseinkben a legújabb tudományos eredmények átadása, a hallgatók tudományos munkába való bevonása az elődök munkájának megismertetésével, munkájuk fontosságának bemutatásával képez egységet: tanítványaink feladata az lesz, hogy a legmodernebb eszközökkel és eljárásokkal tegyék majd elérhetővé és népszerűsítsék másoknak a magyar és európai kulturális örökség szellemi és tárgyi emlékeit. 

Célunk, hogy tanítványaink alapos elméleti fölkészültséggel rendelkezzenek, és ezt a tudást képesek legyenek hatékonyan alkalmazni, elsajátítsák az érvelésen alapuló vitakultúrát, megtanulják a döntések körültekintő előkészítését, és megfontoltan, felelősen és a felelősséget fölvállalva képesek legyenek önállóan döntéseket hozni. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink ne féljenek a megmérettetéstől, és tisztában legyenek vele, hogy az egyéni sikeresség fontos föltétele egy csapat eredményességének, de valódi sikert akkor érhetnek el, ha közösségben és a közösségükért tudnak dolgozni. 

Olyan diplomásokat szeretnénk kibocsátani, akik életük minden területén egyensúlyt találnak a hagyomány és újítás, a kreativitás és a műveltség között, akik versenyképessége érzékenységgel, nyitottsága elkötelezettséggel párosul; akik elválaszthatatlan egységként élik meg és örökítik tovább az európai és magyar kultúrát. Arra törekszünk, hogy tanítványaink ne diszciplínákat, töredékeket és kategóriákat lássanak a világból, hanem kapcsolatokat, összefüggéseket és folyamatokat.

Ennek jegyében: az ismeretek átadása mellett képzéseink nagyon lényeges eleme annak az igénynek a kialakítása, hogy tanítványaink – saját értékrendjüknek megfelelően – koherens szemléletrendszert építsenek föl a maguk számára, s az önfejlesztés fontosságának hangsúlyozása mellett ezért teszünk meg mindent, hogy egyetemi éveik alatt – szakjuktól, képzési szintjüktől és képzési formájuktól függetlenül – közösséget alkossanak, egymást nemcsak megismerve, de ha kell, segítve is.

 

 

 

Tanulmányi és Információs Központ
Klebelsberg Könyvtár
Göncz Árpád sétány
Bölcsészkar
BTK főbejárat
Bölcsészkar – tavasz
Bölcsészkar – nyárvég
Bölcsészkar – ősz
Bölcsészkar – tél
Informatórium
Informatórium – klubrész
Informatórium