A tanítás és közösségépítés mellett munkatársaink kiemelkedő kutatói és tudományszervező munkát is végeznek. Az erre vonatkozó adatokat részben az oktatók személyes oldalain, részben a kutatócsoportokat, kutatóműhelyeket, kutatási irányokat bemutató oldalakon soroltuk föl. Az SZTE BTK 2018 óta évente méri a Kar egységeinek publikációs teljesítményét, ehhez az adatokat a Magyar Tudományos Művek Tárából vesszük át – legutóbb 2020. decemberében volt ilyen lekérdezés. Tanszékünk kutatóinak teljesítménye folyamatosan az élvonalban van, büszkén mondhatjuk, hogy az összesített mutatók alapján a legjobb: tanszéki átlagaink jócskán meghaladják a BTK összesített átlagát. 

Tanulmányi és Információs Központ
Klebelsberg Könyvtár
Göncz Árpád sétány
Bölcsészkar
BTK főbejárat
Bölcsészkar – tavasz
Bölcsészkar – nyárvég
Bölcsészkar – ősz
Bölcsészkar – tél
Informatórium
Informatórium – klubrész
Informatórium