szakmai gyakorlat
a szakmai gyakorlat beosztása, követelményei, gyakorlóhelyek
nézzük meg
szakdolgozat
szakdolgozati témák, témavezető fölkérése, követelmények
bővebben
záróvizsga
jelentkezés záróvizsgára, tételek, a záróvizsga menete, követelmények
hogyan zajlik?
mentorálás
a tanulási nehézségek, személyes problémák, mentori órák
miben segít?
kék oldalak
könyvtárinformatikai és könyvtári fogalomtár, szakmai szervezetek
ez mi ez?

Az Erasmus és Erasmus Plus program keretében hallgatóink tanulmányaik egy részét külföldi egyetemeken is elvégezhetik. Az SZTE rendkívül kiterjedt Erasmus-kapcsolatokkal rendelkezik, a BTK kapcsolatrendszere is igen széles. A hallgatók és oktatók bilaterális szerződések keretében tölthetnek rövidebb-hosszabb időt a partnerintézményeknél. Az ott elvégzett kurzusokat, amennyiben ekvivalensek a mi képzéseink kurzusaival, teljes kreditérékkel számítjuk be a képzésbe. 

A Tanszék Erasmus-koordinátora: Bencsik Orsolya