szakmai gyakorlat
a szakmai gyakorlat beosztása, követelményei, gyakorlóhelyek
nézzük meg
szakdolgozat
szakdolgozati témák, témavezető fölkérése, követelmények
bővebben
záróvizsga
jelentkezés záróvizsgára, tételek, a záróvizsga menete, követelmények
hogyan zajlik?
mentorálás
a tanulási nehézségek, személyes problémák, mentori órák
miben segít?
kék oldalak
könyvtárinformatikai és könyvtári fogalomtár, szakmai szervezetek
ez mi ez?

 A diploma megszerzésének föltétele a sikeres záróvizsga. A záróvizsgára bocsátás föltételei és a vizsga menete a következő:

 1. A hallgatónak rendelkeznie kell abszolutóriummal, azaz teljesítenie kell a képzés lezárásához szükséges valamennyi feltételt: a kötelező és kötelezően választható kurzusokat, illetve meghatározott mennyiségű szabadon választott kurzust és az előírások szerinti általános művelő kurzusokat; mindennek következtében el kell érnie a képzés teljesítéséhez szükséges kreditszámot.
 2. Érvényesen benyújtott szakdolgozattal kell rendelkeznie, melyet opponensei értékelhetőnek tartottak (azaz nem elégtelent kapott rá).
 3. A vizsgán az előre meghatározott időpontban meg kell jelennie, és be kell mutatnia azokat a dokumentumokat, amelyeket a TO előzetesen előírt.
 4. A záróvizsga két részből áll: a szakdolgozat vitájából, illetve a szakmai tudás ellenőrzéséből.
 5. A szakmai vizsga tételeit (témaköreit) a hallgatók az adott képzés utolsó előtti szemeszterének elején megkapják; a témakörök a képzés kötelező tárgyaiból kerülnek ki. Amennyiben specializáció is van a képzésen, a vizsga a specializáció tárgyaihoz kapcsolódó tételsort is tartalmaz, ez esetben a záróvizsgán a hallgató a törzsképzéshez és a specializációhoz kapcsolódó témakörökből is kap egy-egy kérdést.
a szakdolgozat vitája
 1. a hallgató röviden összefoglalja dolgozata célkitűzését, fő tartalmi elemeit, megállapításait, következtetéseit
 2. válaszol az opponensek által föltett kérdésekre
 3. ha a vizsgabizottságnak további kérdései vannak, válaszol ezekre is
szakmai vizsga
 1. a hallgató az előre meghatározott tételekből húz egyet (ha nincs specializációja a képzésnek), illetve kettőt: egyet a törzsképzés tárgyaiból, egyet a specializáció tárgyaiból
 2. a fölkészülésre 10-15 percet vehet igénybe; a fölkészüléshez nem használható segédeszköz
 3. (ha két tételt húzott, akkor tetszés szerinti sorrendben) számot ad tudásáról
 4. a bizottság tagjai a tételből és a feleletből kiindulva további kérdéseket tehetnek föl