szakmai gyakorlat
a szakmai gyakorlat beosztása, követelményei, gyakorlóhelyek
nézzük meg
szakdolgozat
szakdolgozati témák, témavezető fölkérése, követelmények
bővebben
záróvizsga
jelentkezés záróvizsgára, tételek, a záróvizsga menete, követelmények
hogyan zajlik?
mentorálás
a tanulási nehézségek, személyes problémák, mentori órák
miben segít?
kék oldalak
könyvtárinformatikai és könyvtári fogalomtár, szakmai szervezetek
ez mi ez?

Valamennyi képzésünk fontos része a szakmai gyakorlat. Ezek szervezését a Tanszék végzi: a hallgatók meghatározott rendben és időben teljesítik a szakmai gyakorlatot partnerintézményeinknél. A gyakorlat folyamán mindannyiuknak bemutatják az intézmény valamennyi részlegét, munkakörét, hogy a hallgatók minél több későbbi feladattal megismerkedhessenek már tanulmányaik alatt.

A gyakorlat időpontját a hallgatók előre megkapják; és a gyakorlat ideje alatt fölmentést kapnak az órák látogatása alól. A gyakorlat végén gyakorlati naplót kell leadniuk az általuk végzett munkáról, a gyakorlóhely munkatársai pedig minősítést adnak az elvégzett feladatokról. A szakmai gyakorlat óraszámát, a szemeszterbeosztást és a követelményeket az alábbi táblázatok tartalmazzák.

 

  1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév Összesen
Informatikus könyvtáros BA 60 100 100 40 300 óra
Könyvtár- és információtudomány MA 75 75 150
Kulturális örökség tanulmányok MA 60 60 120
 a szakmai gyakorlat helyszínei az informatikus könyvtáros BA-n (a sorrend kötött, csak kivételes esetben, engedéllyel változtatható meg)
fölkészítés, könyvtári alapismeretek (tanszéki oktatás)  60 óra
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (tájékoztató a gyakorlathoz)  80 óra
SZTE Klebelsberg Könyvtár  80 óra
Monguz Informatikai Kft.  40 óra
SZTE HSZI, SZTE BTK vagy más, később meghatározandó munkahely  40 óra

 

a gyakorlat szervezése  a gyakorlatok szervezését a Tanszék felelős oktatója, Zvara Edina végzi az alapszakosoknak, a hallgatók a pontos beosztást a tanév megkezdésekor kapják meg; a mesterszakokon a gyakorlat szervezése a hallgatókkal közösen történik; az alapszakon 
megjelenés a gyakorlóhelyen a gyakorlóhely kapcsolattartójánál legalább másfél héttel a gyakorlat megkezdése előtt kell jelentkezni; a megadott időpontokban a hallgató a gyakorlóhelyen köteles megjelenni, és a számára előírt feladatokat elvégezni
követelmények nem záróvizsgázhat az a hallgató, aki nem tudja igazolni a megfelelő dokumentációval, hogy a szakmai gyakorlatot maradéktalanul teljesítette
dokumentáció a szakmai gyakorlat elvégzésének igazolása a következő dokumentumokkal történik:
  • igazolás: fejléces, pecsétes, aláírt igazolás, melyben a fogadó intézmény részletezi, hogy a hallgató mikor, milyen jellegű munkafolyamatokat végzett, hány órát teljesített
  • gyakorlati napló: a hallgató által készített, 1-2 oldal terjedelmű leírás arról, mikor, milyen munkafolyamatokat végzett és milyen tapasztalatai voltak (A4-es formátum, 12-es fontméret, másfeles sortáv)
egyéb a gyakorlat a képzés része, díjazás nem jár érte